搜索
0177-5155-8025
快捷导航

形容舞姿优美的词

11
回复
61159
查看
[复制链接]
发表于 2008-11-17 21:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
婀娜多姿

舞姿飘逸


婆娑
百兽率舞 (bǎi shòu shuài wǔ)
各种野兽,相率起舞。旧指帝王修德,时代清平。

抃风舞润 (biàn fēng wǔ rùn)
抃:鼓掌;润:雨水。如燕在风中飞翔,象商羊在雨中起舞。原指同类的事物相互感应。后比喻意气相合。

伯歌季舞 (bó gē jì wǔ)
伯:大哥;季:小弟。哥哥唱歌,弟弟跳舞。比喻兄弟之间亲密无间。

不舞之鹤 (bù wǔ zhī hè)
舞:舞蹈。不舞蹈的鹤。比喻名不副实的人。也用来讥讽人无能。

长袖善舞 (cháng xiù shàn wǔ)
袖子长,有利于起舞。原指有所依靠,事情就容易成功。后形容有财势会耍手腕的人,善于钻营,会走门路。

吹弹歌舞 (chuī tán gē wǔ)
演奏管弦乐器,唱歌跳舞。泛指音乐舞蹈娱乐活动。

歌楼舞榭 (gē lóu wǔ xiè)
榭:建筑在高台上的房屋。为歌舞娱乐而设立的堂或楼台。泛指歌舞场所。

歌台舞榭 (gē tái wǔ xiè)
榭:建筑在高台上的房屋。演奏乐曲、表演歌舞的场所。

歌舞升平 (gē wǔ shēng píng)
升平:太平。边歌边舞,庆祝太平。有粉饰太平的意思。

歌莺舞燕 (gē yíng wǔ yàn)
歌声宛转如黄莺,舞姿轻盈如飞燕。亦形容景色宜人,形势大好。

鼓舞人心 (gǔ wǔ rén xīn)
鼓舞:振作,奋发。振奋人们的信心。增强人们的勇气。

酣歌恒舞 (hān gē héng wǔ)
形容纵情歌舞,耽于声色。

欢欣鼓舞 (huān xīn gǔ wǔ)
欢欣:欣喜;鼓舞:振奋。形容高兴而振奋。

龙飞凤舞 (lóng fēi fèng wǔ)
原形容山势的蜿蜒雄壮,后也形容书法笔势有力,灵活舒展。

鸾歌凤舞 (luán gē fèng wǔ)
比喻美妙的歌舞。

眉飞色舞 (méi fēi sè wǔ)
色:脸色。形容人得意兴奋的样子。

翩翩起舞 (piān piān qǐ wǔ)
形容轻快地跳起舞来。

婆娑起舞 (pó suō qǐ wǔ)
形容跳起舞来的姿态。

前歌后舞 (qián gē hòu wǔ)
原指武王伐纣,军中士气旺盛,后用作对正义而战的军队的颂辞。

轻歌曼舞 (qīng gē màn wǔ)
音乐轻快,舞姿优美。

鹊笑鸠舞 (què xiào jiū wǔ)
喜鹊欢叫,斑鸠飞舞。旧时用作喜庆的祝辞。

群魔乱舞 (qún mó luàn wǔ)
成群的魔鬼乱跳乱蹦。比喻一批坏人在政治舞台上猖狂活动。

山鸡舞镜 (shān jī wǔ jìng)
山鸡对镜起舞。比喻自我欣赏。

手舞足蹈 (shǒu wǔ zú dǎo)
蹈:顿足踏地。两手舞动,两只脚也跳了起来。形容高兴到了极点。也手乱舞、脚乱跳的狂态。

闻鸡起舞 (wén jī qǐ wǔ)
听到鸡叫就起来舞剑。后比喻有志报国的人及时奋起。

舞衫歌扇 (wǔ shān gē shàn)
舞衫:跳舞的人所穿的衣服;歌扇:唱歌的人所拿的扇子。歌舞的装束、用具,即指歌舞。也指能歌善舞的人。

舞文弄法 (wǔ wén nòng fǎ)
舞、弄:耍弄,玩弄;文:法令条文;法:法律。歪曲法律条文,舞弊徇私。

舞文弄墨 (wǔ wén nòng mò)
舞、弄:故意玩弄;文、墨:文笔。故意玩弄文笔。原指曲引法律条文作弊。后常指玩弄文字技巧。

喜跃抃舞 (xǐ yuè biàn wǔ)
抃:鼓掌。喜欢得跳跃、鼓掌、起舞。形容极度欢乐而手舞足蹈的情状。

项庄舞剑,意在沛公 (xiàng zhuāng wǔ jiàn,yì zài pèi gōng)
项庄席间舞剑,企图刺杀刘邦。比喻说话和行动的真实意图别有所指
参与人数 1舞币 +10 活跃度 +10 收起 理由
夏冰冬寒 + 10 + 10 谢谢您的分享

查看全部评分总评分 : 舞币 +10 活跃度 +10

发表于 2008-11-17 21:14:05 | 显示全部楼层

形容舞姿的诗词

《观公孙大娘弟子舞剑器行并序》
——唐·杜甫
昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。爧如羿射九日落,娇如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。绛唇珠袖两寂寞,晚有弟子传芬芳。临颍美人在白帝,妙舞此曲神扬扬。与余问答既有以,感时抚事增惋伤。先帝侍女八千人,公孙剑器初第一。五十年间似反掌,风尘澒洞昏王室。梨国子弟散如烟,女乐馀姿映寒日。金粟堆南木已拱,瞿塘石城草萧瑟。玳弦急管曲复终,乐极哀来月东出。老夫不知其所往,足茧荒山转愁疾。

《胡旋女—戒近习也》
——唐·白居易
胡旋女,胡旋女。心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飖转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟。曲终再拜谢天子,天子为之微启齿。胡旋女,出康居,徒劳东来万里余。中原自有胡旋者,斗妙争能尔不如。天宝季年时欲变,臣妾人人学圜转。中有太真外禄山,二人最道能胡旋。梨花园中册作妃,金鸡障下养为儿。禄山胡旋迷君眼,兵过黄河疑未反。贵妃胡旋惑君心,死弃马嵬念更深。从兹地轴天维转,五十年来制不禁。胡旋女,莫空舞,数唱此歌悟明主。

《玉女舞霓裳》
——唐·李太玄
舞势随风散复收,歌声似磬韵还幽。千回赴节填词处,娇眼如波入鬓流。

《舞》
——唐·张祜
荆台呈妙舞,云雨半罗衣。袅袅腰疑折,褰褰袖欲飞。雾轻红踯躅,风艳紫蔷薇。强许传新态,人间弟子稀。

《舞》
——唐·李峤
妙伎游金谷,佳人满石城。霞衣席上转,花岫雪前朝。仪凤谐清曲,回鸾应雅声。非君一愿重,谁赏素腰轻。

《咏舞》
——唐·虞世南
繁弦奏渌水,长袖转回鸾。一双俱应节,还似镜中看。

《咏舞》
——唐·萧德言
低身锵玉佩,举袖拂罗衣。对檐疑燕起,映雪似花飞。

《咏舞》
——唐·杨希道(一作杨师道)
二八如同雪,三春类早花。分行向烛转,一种逐风斜。

《和咏舞诗》
——南北朝·庾信
洞房花烛明。燕余双舞轻。顿履随疎节。低鬟逐上声。步转行初进。衫飘曲未成。鸾回镜欲满。鹤顾市应倾。已曾天上学。讵是世中生。

《曹十九舞绿钿》
——唐·元稹
急管清弄频,舞衣才揽结。含情独摇手,双袖参差列。騕褭柳牵丝,炫转风回雪。凝眄娇不移,往往度繁节。

《长沙九日登东楼观舞》
——唐·李群玉
其一:
南国有佳人,轻盈绿腰舞。华筵九秋暮,飞袂拂云雨。翩如兰苕翠,婉如游龙举。越艳罢前溪,吴姬停白纻。
其二:
慢态不能穷,繁姿曲向终。低回莲破浪,凌乱雪萦风。坠珥时流盻,修裾欲溯空。唯愁捉不住,飞去逐惊鸿。

《赠张云容舞》
——唐·杨玉环
罗袖动香香不已,红蕖袅袅秋烟里。轻云岭上乍摇风,嫩柳池边初拂水。

《咏舞诗》
——南北朝·萧衍
腕弱复低举。身轻由回纵。可谓写自欢。方与心期共。

《歌舞》
——唐·李商隐
遏云歌响清,回雪舞腰轻。只要君流眄,君倾国自倾。

《陈·后庭舞》
——唐·孙元晏
嬿婉回风态若飞,丽华翘袖玉为姿。后庭一曲从教舞,舞破江山君未知。

《霓裳羽衣歌·和微之》
——唐·白居易
我昔元和侍宪皇,曾陪内宴宴昭阳。千歌百舞不可数,就中最爱霓裳舞。舞时寒食春风天,玉钩栏下香案前。案前舞者颜如玉,不着人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠,钿璎累累佩珊珊。娉婷似不任罗绮,顾听乐悬行复止。磬箫筝笛递相搀,击擫弹吹声逦迤。[凡法曲之初,众乐不齐,唯金石丝竹次第发声,霓裳序初亦复如此。]散序六奏未动衣,阳台宿云慵不飞。[散序六遍无拍,故不舞也。]中序擘騞初入拍,秋竹竿裂春冰拆。[中序始有拍,亦名拍序。]飘然转旋回雪轻,嫣然纵送游龙惊。小垂手后柳无力,斜曳裾时云欲生。[四句皆霓裳舞之初态。]烟蛾敛略不胜态,风袖低昂如有情。上元点鬟招萼绿,王母挥袂别飞琼。[许飞琼、萼绿华,皆女仙也。]繁音急节十二遍,跳珠撼玉何铿铮。[霓裳曲凡十二遍而终。]翔鸾舞了却收翅,唳鹤曲终长引声。[凡曲将毕,皆声拍促速,唯霓裳之末,长引一声也。]当时乍见惊心目,凝视谛听殊未足。一落人间八九年,耳冷不曾闻此曲。湓城但听山魈语,巴峡唯闻杜鹃哭。[予自江州司马转忠州刺史。]移领钱唐第二年,始有心情问丝竹。玲珑箜篌谢好筝,陈宠觱篥沈平笙。清弦脆管纤纤手,教得霓裳一曲成。[自玲珑以下,皆杭之妓名。]虚白亭前湖水畔,前后只应三度按。便除庶子抛却来,闻道如今各星散。今年五月至苏州,朝钟暮角催白头。贪看案牍常侵夜,不听笙歌直到秋。秋来无事多闲闷,忽忆霓裳无处问。闻君部内多乐徒,问有霓裳舞者无?答云七县十万户,无人知有霓裳舞。唯寄长歌与我来,题作霓裳羽衣谱。四幅花笺碧间红,霓裳实录在其中。千姿万状分明见,恰与昭阳舞者同。眼前仿佛睹形质,昔日今朝想如一。疑从云梦呼召来,似着丹青图写出。我爱霓裳君合知,发于歌咏形于诗。君不见,我歌云,惊破霓裳羽衣曲。[长恨歌云。]又不见,我诗云,曲爱霓裳未拍时。[钱唐诗云。]由来能事皆有主,杨氏创声君造谱。[开元中,西凉府节度杨敬述造。]君言此舞难得人,须是倾城可怜女。吴妖小玉飞作烟,越艳西施化为土。[夫差女小玉死后,形见于王。其母抱之,霏微若烟雾散空。]娇花巧笑久寂寥,娃馆苎萝空处所。如君所言诚有是,君试从容听我语。若求国色始翻传,但恐人间废此舞。妍媸优劣宁相远,大都只在人抬举。李娟张态君莫嫌,亦拟随宜且教取。

《田使君美人舞如莲花北鋋歌(此曲本出北同城)》
——唐·岑参
美人舞如莲花旋,世人有眼应未见。高堂满地红氍毹,试舞一曲天下无。此曲胡人传入汉,诸客见之惊且叹。慢脸娇娥纤复秾,轻罗金缕花葱茏。回裾转袖若飞雪,左鋋右鋋生旋风。琵琶横笛和未匝,花门山头黄云合。忽作出塞入塞声,白草胡沙寒飒飒。翻身入破如有神,前见后见回回新。始知诸曲不可比,采莲落梅徒聒耳。世人学舞只是舞,恣态岂能得如此。
参与人数 1舞币 +20 活跃度 +15 收起 理由
wjcdma + 20 + 15 谢谢您的分享

查看全部评分总评分 : 舞币 +20 活跃度 +15

 楼主| 发表于 2008-11-17 22:04:38 | 显示全部楼层
楼主真有才,学习了,谢谢。
发表于 2008-11-17 22:45:59 | 显示全部楼层
书生论舞鬼都怕。楼主好文才。
发表于 2008-11-17 22:55:44 | 显示全部楼层
楼主很强大,谁说舞者三教九流没有文化底蕴拉出去“枪毙”!!
发表于 2008-11-18 09:08:21 | 显示全部楼层
收集的很全面,一定很辛苦。阅后收益非浅。你受累了!
发表于 2008-11-18 13:02:33 | 显示全部楼层
学习学习~!~!
发表于 2009-2-2 15:53:16 | 显示全部楼层
舞破江山君未知...........
发表于 2009-2-3 12:01:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,向楼主学习
发表于 2009-2-3 12:02:03 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,向楼主学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册舞网

本版积分规则

分类信息推荐

更多+

最新北京分类信息

更多+

关注我们:舞蹈网

微信号:cndance

APP下载

专心、专注、专业

合作联系

Email:Fy007@126.com      微信/电话:0177-5155-8025

Copyright   ©2003-2017  中国舞蹈网  Powered by©Discuz!

苏ICP备 05079454号-2